Diyabetli Erişkin ve Çocuklarda Hedef Kan Şekeri Değerleri Nelerdir?

Erişkin Diyabetliler için kan şekeri kontrol hedefleri:
HbA1c (Hemoglobin A1c)’nin %6,5’ten düşük
Açlık kan şekerinin 70-120 mg/dL arası
Öğün sonrası 2. saat kan şekerinin 140mg/dL’nin altında olması önerilmektedir.

Okul öncesi çocuklarda (0-6 yaş)
Açlık ve öğün öncesi kan şekeri 100-180 mg/dL,
Gece kan şekeri 110-200 mg/dL
HbA1c %7.5-8.5 arasında olması önerilmektedir.

İlkokul çağındaki çocuklarda (8-12 yaş)
Açlık ve öğün öncesi kan şekeri 90-180 mg/dL
gece kan şekeri 100-180 mg/dL 
HbA1c %8’in altında olması önerilmektedir.

Adolesanlarda (13-18 yaş)
Erişkinlerdekine yakın glisemik hedeflere ulaşılmalıdır.
Açlık ve öğün öncesi kan şekeri 80-120 mg/dL,
Gece kan şekeri 90-130 mg/dL,
Öğün sonrası 2. saat kan şekerinin 150 mg/dL’nin altında olması 
HbA1c’nin %6.5-7.0 değerleri arasında olması önerilmektedir.

(KAYNAK: Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) 2011 yılı Diabetes mellitus ve komplikasyonlarının tanı , tedavi ve izlem kılavuzu)

 
 
"DİYABET HAKKINDA"
içeriğinde yeralan diğer konu başlıkları:
Diyabet Nedir?
Tip 1 Diyabet
Tip 2 Diyabet
İnsülin
Metabolik Sendrom
Gestasyonel Diyabet (Gebelik Diyabeti)
Diyabetli ve yakınlarının insülin hakkında bilmesi ve uygulaması gerekli önemli konular
Diyabetli Erişkin ve Çocuklarda Hedef Kan Şekeri Değerleri Nelerdir?
Okul Çağındaki Diyabetli Çocuklar Hakkında Çok Önemli Konular
Diyabet ve Psikoloji
Şeker Hastalarının Hakları ve Sorumlulukları
Diyabetli Anne veya Baba'nın Çocuğunda Diyabet Görülme Oranı?
Diyabet ve Hamilelik

Diğer Yazılar